ข่าวประกาศ
วัน อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
สำหรับ Course Syllabus นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานผ่าน web browser เท่านั้น ส่วนใน App ios และ android จะ update การใช้งานให้เร็วๆนี้ ::ที่นี้

สำหรับ บัญชีผู้ใช้บริการ Google และ Microsoft สามารถเข้าดูได้ในระบบบริการนักศึกษาบนเว็บ ที่เมนู ข้อมูล ::ที่นี้
วัน ศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2562
คู่มือนักศึกษา ::download

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ::ที่นี่
วัน ศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2560
ข้อบังคับมหาวทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ::ที่นี่
วัน เสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2560
ระบบจัดทำเอกสารการเทียบโอน ::ที่นี่

ระเบียบการโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 ::ที่นี่
วัน พุธที่ 14 มกราคม 2558
ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ ::ที่นี่

ระบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ::ที่นี่
วัน จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
นักศึกษาที่ยื่นขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อขอรับบัตร หลังจากที่ยื่นใบคำร้องแล้ว 7 วัน ::