ถ้ามีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่อีเมล app@udru.ac.th ( ให้แจ้ง รหัสนักศึกษา พร้อมกับปัญหาการใช้งาน )